Lathund för rapportering av kvantitativa studier inom vetenskaplig psykologi

För några år sedan gjorde jag i ordning en skrivmall för psykologistudenter som skriver uppsats med kvantitativ ansats. Den har spridits från student till student sedan dess men i dagarna uppstod ett referensproblem, varför jag lägger upp en PDF här för nedladdning:

Lathund för rapportering av kvantitativa studier inom vetenskaplig psykologi

Jag hoppas att du har glädje av den i dina studier. Behöver du länka till lathunden finns URL:en i adressfältet när filen öppnas.

Peter Illi