Småplock #1

En ny tidning för kulturdebatt ligger i startgroparna. ”SANS ska granska och ifrågasätta alla typer av dogmatiska synsätt och våga ta debatt även kring politisk-ideologiskt kontroversiella frågor. Sekulär etik och människosyn ska ges en framträdande plats i detta sammanhang. Tidskriften ska uppmärksamma, diskutera och ta ställning för individens fri- och rättigheter i förhållande till gruppen/kollektivet.” En tidning som således i allt väsentligt tangerar det mesta jag finner angeläget och som fyller upp ett märkbart tomrum i samhällsdebatten. Läs mer på tidningens hemsida: http://www.sansmagasin.se/

*   *   *

Det ryktas att mediet Anders Åkesson har avslöjats som bedragare. Vid en så kallad fysisk seans ska han tydligen ha plockat med sig lite rekvisita och blivit tagen på bar gärning med att producera andeuppenbarelser, till arrangörens stora förtret. Det hände i Ystad härom veckan och den initiala upprördheten hos anhängare och förståsigpåare har nu förbytts till total mörkläggning och en hälsosam revision av tidigare uttryckta lovord och rekommendationer. Arrangören, http://www.loveit.se, har tydligen någon slags kommunikation (högst naturlig får man anta) med Åkesson och har uppmanat honom att göra ett uttalande. I skrivande stund har dock den bedräglige andeprataren valt att samla sig i tillbakadragen tystnad. Som alltid i sådana här sammanhang kan man förvänta sig att ärendet kallnar något och någon märklig ursäkt konstrueras. Antalet anhängare som investerat sitt förtroende i Åkesson är ju allt för stort för att mannen ska få vara en bedragare. Och Caroline Giertz, som marknadsfört honom i otaliga TV-produktioner, har ju hållit avslöjade medier om ryggen med indignerad ton tidigare – det kommer säkert någon slags martyrdeklaration även från det hållet. Men detta är naturligtvis vild spekulation. Precis som allt annat i den märkliga sfär som kallas New Age.

*   *   *

Den tragikomiska filmen Three Miles North of Molkom har äntligen gjorts tillgänglig – även om jag är förhindrad att säga var. Filmen skildrar en sommarfestival i det andliga sökandets tecken och man får följa några människor under några omtumlande dagar av frenetiska ”upplevelser”. Man går på glödande kol (”inte ett partytrick!”), deltar i olika hemsnickrade terapier och allt verkar egentligen vara en uppladdning för finalen då man äntligen får rumla om nakna i en lada. Regina Lund dyker upp med vad som ska förefalla vara djupsinniga betraktelser – hon lånar ju för övrigt ut sitt namn även till diverse medier och deras arrangemang. Jag hoppas kunna återkomma med en mer fyllig recension men vill innan det ändå uppmana dig att se filmen om du har möjlighet. Sällan ser man vuxna människor bete sig så enfaldigt, med en självsuggererad känsla av upphöjdhet. Humor på högsta nivå.

Peter Illi