Luftrörelsen

De senaste åren har en ny andlig rörelse vunnit popularitet. Dess medlemmar kallar sig Inandasare eftersom deras övertygelse är fokuserad just på att andas in. Men man strävar inte efter att andas in vilken luft som helst, utan Jesus utandningsluft. Istället för att tillägna sig Jesus kropp och blod genom symboliskt oblat och vin menar man att Jesus under den tid han vandrade på jorden andades in och ut i en omfattning som gör att vi alla har tillgång till hans utandningsluft. Rörelsens tyske grundare, Semmel Bahnemann, menar att Jesus utandning förvisso blandats med annan luft under 2 000 år men luften har ett slags ”minne” som gör att det i vissa områden finns kluster av ”minnes”-energier som har klar koppling till Jesus utandning.

Det är dessa energikluster som rörelsens medlemmar söker sig till. Klustrena kan dock inte uppfattas med blotta ögat och de saknar doft. Forskare som intresserat sig för fenomenet menar att det inte finns några kända vetenskapliga metoder att utröna huruvida en viss luft skulle kunna ha kopplingar till vissa personer, över rum och över tid. Bahnemanns teorier saknar förankring i någon nu känd kunskap om hur luft fungerar, menar forskarna. Men Bahnemann tar lätt på kritiken och hänvisar till de många vittnesmål som berättar om hur man andats in luft som inte kan bortförklaras som vilken luft som helst. Man har andats in luft som gett tröst, luft som botat sjukdomar och luft som gett många människor mening i livet. Man kan inte ignorera människors upplevelser som om de var uttryck för enbart fantasier, menar han. Vetenskapen har inte metoder avancerade nog att registrera det här fenomenet idag men förhoppningsvis kommer det att bli möjligt i framtiden, säger Bahnemann. Det gäller bara att vetenskapen kommer ifatt. 

Många andningsmedier har trätt fram i rörelsens kölvatten. Det är människor som menar att de har förmågan att kunna urskilja klustren av Jesusluft och kanalisera den till andra. Ofta säger de sig ha haft denna förmåga sedan de var barn, men varit rädda för att berätta om den. Eller så har de fått förmågan efter någon olycka eller omvälvande händelse i livet. Rörelsens troende söker sig till dessa andningsmedier och får genom dem möjlighet att andas in den eftertraktade luften. Ofta bokar man en personlig träff med andningsmediet då man under en halvtimme får sitta hukad över en öppen hink och andas in den värdefulla luft som mediet fångat energiklustret i, men det arrangeras också gemensamma samlingar då mediet från en scen sprider ut luften med vad som liknar en helt vanlig cykelpump men som de initierade vet har genomgått olika välsignelseprocedurer.

För många troende är de större samlingarna lockande. Inträdet brukar kosta mellan 200 och 400 kronor, vilket ska jämföras med en enskild sittning som kan kosta så mycket som 800 kronor. Men det allra bästa är självklart den personliga inandningen, menar många anhängare. Då kan man vara säker på att man får en dos Jesusluft, säger en medlem som vill vara anonym. Men hur vet man att det är Jesusluft och inte bara helt vanlig luft – hur vet man att man inte blir lurad av mediet? Medlemmen funderar en stund innan hon förklarar: Man kan bara gå på den egna intuitionen, på den egna erfarenheten. Det finns ju självklart bedragare inom Luftrörelsen precis som på alla andra håll i samhället. Och visst händer det ibland att det blir fel, att man inte får en äkta dos. Men man kan inte begära att mediet ska lyckas jämt, skulle det vara så är det egentligen större anledning att vara misstänksam. Fuskare lyckas jämt, förklarar medlemmen.

Medlemmen är glad. Förra gången hon var hos ett medium fick hon höra att hon själv sannolikt skulle kunna bli bra på att lokalisera Jesusluft. Hon fick tips om att hon kan utveckla förmågan genom att gå på någon av de många helgkurser som arrangeras av andningsmedier runt om i landet. Nu har hon precis varit på banken och fått ett lån så hon kan ta sitt första luftcertifikat. Men jag fick säga till banken att pengarna skulle gå till en ny bil, säger hon. Misstänksamheten mot det här är fortfarande stor på en del håll. Men var och en har ju sin sanning, menar hon. Och själv har hon blivit överbevisad om Jesusluftens existens.

Rörelsen väntas få extra skjuts i höst, då en ny TV-serie om inandning börjar sändas av TV4. Seriens producent, Carolina Hjärts, berättar att det finns ett stort intresse för inandning och hon har också egna erfarenheter av luft som gör att hon känner extra mycket för den nya serien. Det är så många som har upplevelser av Jesusluft och några av dessa  erfarenheterkommer vi att försöka skildra i serien, säger Hjärts. I varje program får vi följa hur ett andningsmedium kanaliserar Jesusluft till en alldeles vanlig familj. En särskild grupp medier har valts ut och under seriens 24 avsnitt turas man om att förmedla luft. Hjärts säger att man haft stränga urvalskriterier och att flera medier som testats inte lyckats kvalificera sig. Men hon har stort förtroende för de som valts ut. Jag är undersökande journalist och skulle aldrig låta mig luras, förklarar hon. Hur har man kunnat avgöra om medierna verkligen lyckats kanalisera Jesusluft och inte alldeles vanlig luft? De har fått demonstrera sin förmåga för en grupp sakkunniga som bedömt deras trovärdighet och äkthet, berättar Hjärts. De som valts ut kan sin sak, intygar hon.

Kritiken som rests mot luftrörelsen viftar Hjärts bort. Vetenskapen vet inte allt. Det forskas för lite på området, eftersom det här fenomenet utmanar den rådande världsbilden. Vetenskapsmännen är rädda för att riskera sina karriärer för något som inte stämmer överens med deras tro, menar hon. Men med luftteorin står vi på tröskeln inför ett nytt paradigm, en ny syn på tillvaron. Mycket av det som vi hittills har betraktat som oförklarligt kommer att förklaras när vetenskapen hinner ikapp och forskarna vågar gå emot den etablerade vetenskapen, förklarar Hjärts.

Men kritikerna är ihärdiga. Många säger sig vara öppna för möjligheterna att Jesusluft finns men menar att det måste prövas vetenskapligt. Det finns ingen absolut sanning, så man vill inte avfärda fenomenet rakt av. Andra kritiker raljerar och menar att de troende inte kan skilja mellan Jesus utandning och hans gaser. Det som troende menar är Jesus utandningsluft kan i själva verket vara sådant som producerats i hans tarmkanaler och man ifrågasätter om medierna verkligen har förmåga att skilja det ena från det andra. Man ifrågasätter också hur troende kan avgöra om ett andningsmedium är äkta eller falskt, och hänvisar till en metod att lura troende som kallas ”cold breathing”. Det är psykologiska tekniker som används för att få troende att bli övertygade om att det är Jesus andning och inte vanlig luft, förklarar man. Den luft medierna säljer som Jesusluft är egentligen mediernas egen utandning.

Mera hårdnackade och fundamentalistiska skeptiker avfärdar fenomenet helt och hållet. Det är en bluffindustri från början till slut, hävdar man och pekar på flera fall då medier sålt påstådd Jesusluft till enskilda troende för hundratusentals kronor. Att sälja luft borde kriminaliseras, menar de. Det är orimligt att en grupp bedragare tillåts utnyttja människors godtrogenhet för egen vinning. Men försvararna menar att det vore ett brott mot religionsfriheten att förbjuda förmedlingen av luft. Andningsmedierna är som vilka präster som helst, anser man. Vi kan inte förbjuda människor att tro.

Vad som är sant eller inte i det här fenomenet är upp till var och en. När verkligheten inte sätter några gränser är det bara fantasin som gör det.

Peter Illi